Film Hedwigepolder van Frank Bruggeman


Kunstenaar Frank Bruggeman heeft voor de tentoonstelling Botanical Pleasure van het Zeeuws Museum een film gemaakt over de Hertogin Hedwigepolder, een veel besproken gebied in Zeeuws-Vlaanderen dat al of niet ontpolderd zal worden ten behoeve van de verdieping van de Westerschelde. In deze film worden de natuurlijke en landschappelijk culturele waarden van de Hedwigepolder onderzocht.