Voorwaarden

Algemeen
Iedereen mag deelnemen en video’s uploaden. Video’s worden gecontroleerd. Video’s die vallen buiten het thema worden niet geplaatst op deze website.

Het gebruiksrecht van de video’s komt te liggen bij het Zeeuws Museum, wanneer video’s worden gebruikt voor de uiteindelijke films en documentaires wordt de naam van de maker bij de aftiteling vermeld.

Voorwaarden
U kunt uw video’s insturen vanaf 9 september 2011. Ingezonden video’s en screenshots van video’s kunnen vrij worden gebruikt door het Zeeuws Museum, onder andere voor nieuwe films en documentaires, op de website en in andere communicatieuitingen van het Zeeuws Museum in het kader van promotionele doeleinden.

Met vragen of opmerkingen over het uploaden en Eilanden kan alléén contact opgenomen worden via het contactformulier.

Algemene Voorwaarden uploaden video’s Eilanden.net
Overeenkomst tussen gebruiker en het Zeeuws Museum

Voor dit platform geldt dat u video’s mag uploaden, mits u de hierna weergegeven bepalingen en voorwaarden aanvaardt. Door video’s op deze website te plaatsen geeft u aan hiermee in te stemmen. Het Zeeuws Museum heeft het recht onderstaande voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website bekend gemaakt.
Bij het plaatsen van een video registreert u zich met enkele persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in het kader van het project Eilanden, tenzij u zelf heeft aangegeven de nieuwsbrief van het Zeeuws Museum te willen ontvangen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven of verkocht.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de ingestuurde video en de begeleidende beschrijving. Plaats alleen een video en geef alleen informatie die u zelf wilt delen via internet en sta stil bij het feit dat iedereen uw inzending via internet kan bekijken en naar anderen kan doorsturen.

Video’s
Niet toegestaan is:
Het uploaden van video’s die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.

Het uploaden van video’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen. Het insturen van video’s onder de naam van iemand anders.

Disclaimer
Het Zeeuws Museum streeft naar een zorgvuldig beheer van deze website, maar kan geen volledige controle uitoefenen op de video’s die derden publiceren via deze website. Het Zeeuws Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van video’s die gebruikers op de website publiceren. Ook aanvaardt het Zeeuws Museum geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites waarop video’s mogelijk (verder) worden gepubliceerd. Indien u van mening bent dat er sprake is van overtreding van bovenstaande gebruiksregels kunt u contact opnemen met het Zeeuws Museum via het contactformulier.

Rechten Zeeuws Museum
Het Zeeuws Museum behoudt zich het recht voor om toegang tot deze website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Het Zeeuws Museum behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande toestemming video’s te bewerken, video’s niet openbaar te maken of deze te verwijderen van de website zonder opgaaf van redenen en zonder de inzender daarover in te lichten.

Het Zeeuws Museum is onherroepelijk gerechtigd de video’s die op deze website staan of hebben gestaan, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet, radio, televisie en gedrukte media, alsmede om de video’s te exposeren. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via deze website gepubliceerde materiaal zijn eigendom van het Zeeuws Museum en/of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende gebruikers/eigenaren.